Blog

Blog

Wszystko co robimy, od prostych codziennych czynności do bardzo skomplikowanych aktywności, wymaga podejmowania decyzji. Nie zawsze jednak nasze wybory są logiczne i racjonalne – krótko mówiąc popełniamy błędy. W swoich procesach decyzyjnych nie dokonujemy chłodnej analizy dostępnych opcji wybierając tą mającą dla nas największą użyteczność lecz często opieramy się na intuicji, emocjach, nastrojach czy instynktach.  To powoduje, że nasze decyzje nie zawsze są optymalne, a często wręcz irracjonalne. W swoim przemówieniu z okazji otrzymania Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii Robert J. Aumann przywołał spotkanie innego noblisty Jima Tobina ze studentami. Podczas spotkania padło pytanie: „Czy można podsumować ekonomię w jednym słowie?” Odpowiedź Tobina brzmiała: „Tak, tym słowem są bodźce” (Aumann, 2005). Bodźce wpływają na podejmowane

000webhost logo